Za spajanje na našu mrežu potreba je specijalizirana bežična oprema proizvođača Ubiquiti serije 5AC. Kako se ova oprema teško može nabaviti u slobodnoj prodaji predlažemo da kontaktirate naše administratore mreže za pomoć oko nabave opreme.

Korisnicima preporučujemo nabavu modela NanoBeam 5AC ili NanoStation Loco 5AC za manje udaljenosti te modela LiteBeam 5AC ili PowerBeam 5AC za veće udaljenosti. Slobodno zatražite pomoć naših administratora mreže oko prijedloga najprikladnije opreme za spajanje.

NanoBeamM5 LiteBeamM5 PowerBeamM5
NanoBeam 5AC LiteBeam 5AC PowerBeam 5AC